สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์กรณีศึกษากีฬาและ SDGs: แอฟริกาตะวันออกคัพ

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์กรณีศึกษากีฬาและ SDGs: แอฟริกาตะวันออกคัพ

กีฬามากกว่าสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์หนึ่งสัปดาห์ – “หนึ่งสัปดาห์ใน Moshi แต่ตลอดทั้งปีในชุมชน”องค์กรของคุณทำงานอย่างไรเพื่อบรรลุ SDGs?East Africa Cup ตระหนักว่าเราจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าเรามีความเกี่ยวข้องกับภาคส่วนนอระบบ และเราจำเป็นต้องพบกับเยาวชนที่พวกเขาใช้ชีวิตประจำวันจริงๆ วัฒนธรรมและกีฬาเป็นเวทีที่มีศักยภาพในการพบปะเยาวชน อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องรวมแพลตฟอร์มดังกล่าวเข้ากับประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในชุมชนของตนเองอย่างมีความหมาย 

นี่คือสาระสำคัญของการแข่งขัน East Africa Cup

สาขาวิชาเฉพาะที่ EAC ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนหนุ่มสาว EAC เป็นสถานที่จัดแสดงแนวทางต่างๆ ในการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนา EAC จะยังคงเป็นทั้งแรงบันดาลใจและตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับบทบาทของเยาวชนในฐานะผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและเป็น ” วีรบุรุษของทั้งในปัจจุบันและอนาคต ” ในชุมชนของตนSDGs สะท้อนถึงฉันทามติทั่วโลกในประเด็นสำคัญและความท้าทายในอนาคต และที่ EAC เราเห็นว่า SDGs มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับความท้าทายรายวันของเยาวชน ด้วยเหตุนี้ ภาคส่วนเฉพาะของ EAC จึงสะท้อนถึงแนวทางในวงกว้างต่อ SDGs!

คุณกำหนดเป้าหมายเฉพาะเป้าหมายใด1 ไม่มีความยากจน : YMCA/YWCA ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้โดยเน้นประเด็นเรื่องความยากจนมาเป็นเวลาหลายปีที่ EAC3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : กีฬาและการออกกำลังกายเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ EAC ยังมุ่งเน้นที่การพัฒนาความสามารถในการปฐมพยาบาล (ทั้งการป้องกันและการรักษา) ในภาคส่วนเฉพาะซึ่งขณะนี้อำนวยความสะดวกโดยCHRISCและMYSA4 การศึกษาที่มีคุณภาพ : สาขาวิชาเฉพาะที่ EAC ขึ้นอยู่กับความสามารถและการศึกษา ซึ่งโดดเด่นด้วยคุณภาพและความเกี่ยวข้อง ขณะนี้ EAC กำลังสำรวจการแนะนำองค์ประกอบของอีเลิร์นนิง

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของความสามารถและการศึกษาที่ส่งมอบให้มากขึ้น5 ความเท่าเทียมทางเพศ : สิ่งนี้เป็นแกนหลักตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง EAC เราเฉลี่ยอัตราส่วนทางเพศที่ 50:50 ทุกปี และเราผลักดันให้เด็กผู้หญิงมีส่วนร่วมในภาคส่วนทางเทคนิค (เช่น การฝึกอบรมผู้ตัดสิน การฝึกอบรมด้านสื่อ การปฐมพยาบาล และความเป็นผู้นำ) 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล : EAC ได้กำหนดให้ WASH เป็นธีมหลักสำหรับงานประจำปีบางงาน นอกจากนี้ยังมีการเน้นเฉพาะเรื่อง WASH (ดำเนินการโดย WASH United จากประเทศเคนยาซึ่งปัจจุบันดำเนินการโดย CHRISC)

8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : ขณะนี้ EAC กำลังนำเสนอหัวข้อที่เน้นเรื่องผู้ประกอบการ – โดยมีโครงการนำร่องในปีนี้ซึ่งดำเนินการโดย Global Shapers จากอารูชา (แทนซาเนีย) ด้วยความช่วยเหลือจากผู้อำนวยความสะดวกอิสระชาวนอร์เวย์

10 ความเหลื่อมล้ำที่ลดลง

วัตถุประสงค์หลักของ EAC คือการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการสร้างความแตกต่างในชุมชนของตนเอง หวังว่าจะกล่าวถึงความไม่เท่าเทียมกันขั้นพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนในการเข้าถึงทรัพยากร การจ้างงาน และอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชน ภาคส่วนเฉพาะเรื่องทั้งหมดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นี้ภายใน EAC นอกจากนี้ EAC ยังมีจุดเน้นเฉพาะที่การรวมเยาวชนที่มีความทุพพลภาพ (โดยวอลเลย์บอลนั่งเป็นกิจกรรมกีฬาในเรื่องนี้ และเน้นการตัดขวางพิเศษในเรื่องนี้ผ่านทุกภาคส่วน) สิทธิ์ในการเล่นได้อำนวยความสะดวกในการมุ่งเน้นเฉพาะที่เรียกว่า ” ความสามารถมาก่อน ” ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วส่งเสริมการรวม

11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน : ประเด็นของชุมชนที่ยั่งยืนมีอยู่ที่ EAC ผ่านการมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายในเมืองสำหรับเยาวชน (อำนวยความสะดวกทางประวัติศาสตร์โดยที่อยู่อาศัยของสหประชาชาติ) และความท้าทายในชนบทสำหรับเยาวชน (เน้นประวัติศาสตร์โดย Shujazz จากเคนยาโดยได้รับการสนับสนุนจาก YARA)13 การดำเนินการด้านสภาพอากาศ : ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังเป็นจุดสนใจตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง EAC แต่ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสำหรับการมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก16 สันติภาพ : สันติภาพและการปรองดองเป็นหัวข้อหลักที่ EAC เนื่องจากเยาวชนที่เข้าร่วมจำนวนมากมาจากพื้นที่ขัดแย้ง (ทาง

ตอนเหนือของยูกันดา รวันดา ซูดานใต้ แทนซาเนียตะวันตก เคนยาตอนเหนือ พื้นที่ชายฝั่งรวมถึงหมู่เกาะอุนกูจาและเปมบา) NCA มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ผ่านการเน้นการสนทนาระหว่างศาสนา และ Right to Play ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ผ่านแนวทางสันติภาพและการปรองดองกับเกมและการเล่นเป็นเครื่องมือหลัก17 Partnerships for the Goal : EAC ได้เข้ามามีบทบาทและจะยังคงมีบทบาทเฉพาะตัวในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างเครือข่าย ที่ EAC องค์กรต่างๆ มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้จากกันและกัน และกลายเป็นแรงบันดาลใจ!สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์